Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDA Space Teens

Persahabatan yg sementara

Pengkhianatan seorang sahabat

Geadley Lian's picture

Tidak banyak yg tersebut dalam 2 samuel mengenai psahabatan Raja Daud & Ahitofel.Tetapi kata2 yg digunakan oleh Daud dalam mazmur 55:14-15 jelas menunjukkan persahabatan manusia.Raja Daud menggunakan kata2 yg mgambarkan sahabat & pembimbingnya.
"Rakanku".Kedua-dua lelaki ini adalah sahabat karna mereka gemar melakukan sesuatu bersama-sama."Sahabat karibku".Ini bermakna seorang yg amat rapat dengan Daud."Pergaulan yg mesra".Hubungan mereka erat karna berjalan bersama-sama utk menyembah Tuhan.

Syndicate content

Disclaimer | Situs ini dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) © 2008-2024 | Buku Tamu | E-mail: webmastersabda.org
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran